5.B Temadag
Klassen har på baggrund af cooperative læringsstrategier arbejdet med at definere: Det gode liv og Menneske, samt den gode ven, klasse og elev.
Arbejdet foregik i en vekselvirkning imellem skriftligt producerende aktiviteter og teambuilding aktiviteter med fokus på bevægelse.

Klik på et billede for at se en forstørrelse.